Extra informatie

Wanneer een applicatie wordt ontwikkeld welke voor meerdere bedrijven geschikt moet zijn, dan hoort hier natuurlijk een intensieve test aan gekoppeld te worden. Om dit te realiseren hebben wij een speciale aanbieding voor bedrijven die willen testen en willen meedenken over functionaliteit binnen de applicatie.

Een tester kan een half jaar gratis gebruik maken van de diensten van Dnn4Mkb en betaald na dat half jaar maandelijkse abonnementkosten van € 15,00. De eerste 2 jaar blijft het tarief voor deze testbedrijven gelijk ook al komen er meer mogelijkheden beschikbaar.

Nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd en vallen binnen het pakket wanneer er genoeg animo bestaat voor deze nieuwe functionaliteiten. Deze veranderingen/aanpassingen mogen geen grote impact hebben op gebruikers die deze functionaliteiten niet willen gebruiken.

Bent u de enige die specifieke aanpassingen wilt hebben welke belangrijk zijn voor uw bedrijfsvoering, dan kan altijd worden bekeken of dit onderdeel alsnog kan worden ontwikkeld. Dit valt dan onder de noemer maatwerk. Maatwerk kan wel consequenties hebben voor de maandelijkse kosten.

Als u mee wilt testen, dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar testen@dnn4mkb.nl